top of page

DENEYIM

Mesleki Yolculuk

Eylül 2001 - Temmuz 2007

TIP FAKÜLTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Nisan 2008 - Ağustos 2014

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ DOKTOR

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İÇ HASTALIKLARI

Nisan 2015 - Ağustos 2019

ROMATOLOJİ YANDAL UZMANLIĞI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, İÇ HASTALIKLARI, ROMATOLOJİ BİLİM DALI

Ağustos 2019 - Mart 2020

ROMATOLOJİ UZMANI

TOKAT DEVLET HASTANESİ, ROMATOLOJİ KLİNİĞİ

Mart 2020 - Eylül 2021

ROMATOLOJİ UZMANI

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ, DAHİLİYE BÖLÜMÜ, ROMATOLOJİ KLİNİĞİ

Eylül 2020 - Halen

ROMATOLOJİ UZMANI

ACIBADEM KAYSERİ HASTANESİ,

ROMATOLOJİ KLİNİĞİ

 ÖZGEÇMİŞ

Sertifika, Eğitim ve Yayın Bilgileri 

SERTİFİKALAR

 

“EULAR On-line Course on Rheumatic Diseases Certificate”  

 

 

 

 

 

 

 

The European Alliance of Associations for Rheumatology,  Zürich/ Switzerland

ŞULE KETENCİ ERTAŞ; M.D. 2018

 

ULUSLARARASI YAYINLAR

 

A1. Ertas, R., Orscelik, O., Kartal, D., Dogan, A., Ertas, S. K., Aydogdu, E. G., ... & Borlu, M. (2016). Androgenetic alopecia as an indicator of metabolic syndrome and cardiovascular risk. Blood pressure, 25(3), 141-148.

 

A2. EROL, Kemal; ERTAŞ, Şule Ketenci; ERTAŞ, Ragıp. Fatigue Is Common and Predicted by Female Gender and Sleep Disturbance in Patients with Chronic Spontaneous Urticaria. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice, 2020, 9.1: 469-476.

 

A3. Ertaş, R., Hawro, T., Altrichter, S., Özyurt, K., Erol, K., Ketenci Ertaş, Ş., & Maurer, M. (2020). Antinuclear antibodies are common and linked to poor response to omalizumab treatment in patients with CSU. Allergy, 75(2), 468-470.

 

A4. Ertaş, R., Özyurt, K., Avcı, A., Ertas, S. K., & Atasoy, M. (2017). Case Report: Behçet’s disease accompanied with vitiligo. F1000Research, 6.

 

A5. Eroglu, E., Sipahioglu, M. H., Senel, S., Ertas, S. K., Savas, S., Ozturk, F., ... & Oymak, O. (2019). Successful treatment of tubulointerstitial nephritis in immunoglobulin G4-related disease with rituximab: A case report. World journal of clinical cases, 7(16), 2309.

 

A6. Yetkin, M. F., Kendirci, M., İsmailoğullari, S., Gültekin, M., Baydemir, R., Sarilar, A. Ç., Ertaş ŞK,.. & Mirza, M. (2020). A case of fulminant demyelinating disease associated with golimumab treatment. Clinical neurology and neurosurgery, 195, 105887.

 

A7. Ragıp, E., Kemal, Ö., Atıl, A., Sule, K. E., & Mustafa, A. (2017). Case Report: Behçet’s disease accompanied with vitiligo.F1000Research.6.

 

A8. Akalin, H., Ertas, S. K., Akbarova, Y., Ozkul, Y., & Unal, A. (2013). Mutations in IDH1, IDH2, PON1 genes in patients with diffuse large b-cell lymphoma. Current Opinion in Biotechnology, (24), S98.

 

A9. Baran, M., Canoz, O., Altuntas, H., Sivgin, S., Çetin, M.Yay, A., & Ketenci, S. (2017). Immunohistochemical investigation of P16, P53 and Ki-67's prognostic values in diffuse large B-Cell lymphomas. Bratislavske lekarske listy, 118(10), 602-608.

 

A10. Zuhal Ozer Simsek, Seda Guzeldag, Sule Ketenci Ertas, Yasemin Dincaslan; Is increased intracranial pressure a reason for headache in COVID-19 patients? Evaluation with optic nerve sheath diameter

 

KİTAP BÖLÜMÜ

 

B1. Ertaş, Şule Ketenci, and Alper Yıldırım (2017), Behcet's Disease-A Compilation of Recent Research and Review Studies, Musculoskeletal System Involvement in Behçet’s Disease."

ISBN: 978-1-944685-93-5

 

B2. Yildirim, Alper, and Şule Ketenci Ertaş (2017), Behcet's Disease-A Compilation of Recent Research and Review Studies  "Other Systemic Involvement of Behçet’s Disease." ISBN: 978-1-944685-93-5

 

B3. Şule Ketenci Ertaş (2020) Artrit Tanı ve Tedavi Yaklaşımı, Viral Artritler,

ISBN 9786257106979

 

B4. Şule Ketenci Ertaş, Ragıp Ertaş (2022), Dermatoloji ve Kozmetolojide D Vitamini, Behçet Hastalığı ve D Vitamini, ISBN: 978-625-8399-28-8

 

B5. Saka Özge Şeyda, Ketenci Ertaş Şule (2022). Dermatoloji ve romatoloji disiplinleri işbirliğinin dermatolojik hastalıkların tedavisindeki önemi. Özyurt K, editör. Dermatolojide Tedavi, Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinde Yeni Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2022. p.41-4.

 

KİTAP ÇEVİRİSİ

 

Pocket Medicine / Dahiliye Özet Bilgiler ve Güncel Notlar - Romatoloji Bölümü 6. Baskı,  Güneş Tıp Kitabevi 2020

 

ULUSAL YAYIN

 

Özyurt, K., ERTAŞ, R., & Ertaş, Ş. K. (2018). Psoriatik Artrit Tedavisi ve Türkiye Psoriasis Tedavi Kılavuzu-2016. Journal of Anatolian Medical Research, 3(3), 62-67.

 

 

DAVETLİ KONUŞMALAR-ULUSLARARASI

 

Davetli Konuşmacı: Şule Ketenci Ertaş, Mart 2021, INTEGRATIVE APPROACHES OF PSORIASIS AND PSORIATİC ARTHRITIS, 6.INDERCOS CONGRESS, İstanbul, 2021

 

Davetli Konuşmacı: Şule Ketenci Ertaş, Mart 2022, ARE BIOLOGICS SAFE? 7.INDERCOS CONGRESS, İstanbul, 2022

 

ULUSAL POSTER BİLDİRİLER

 

Şule Ketenci Ertaş, Saliha Sunkak: Fasiyal paralizi ile başvuran bir Sistemik lupus eritematozus vakası , 15. Fellow Kursu, 2021

 

Saliha Sunkak, Şule Ketenci Ertaş; COVİD-19 Kliniği ile Başvuran Granülomatöz Polianjiitis Aktivasyonu Olgu Sunumu , 14.ARG, 2021

 

M.Fatih Yetkin,… Şule Ketenci Ertaş, GOLİMUMAB TEDAVİSİ İLE İLİŞKİLİ FULMİNAN DEMİYELİNİZAN HASTALIK OLGUSU, 54.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2018

 

Şule Ketenci, Serdar Şıvgın, Leylagül Kaynar, Fatih Kurnaz, Bülent Eser, Mustafa Çetin, Ali Ünal. Nüks akut lösemili hastalarda, yüksek doz kemoterapi ve otolog periferik kan kök hücre naklinin remisyona katkısı, 6.Ulusal KİT ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi ,2010

 

Şule Ketenci Ertaş, Kevser Gök, Kemal Erol, Yasemin Emür Günay, Soner Şenel, Orak Hücreli Anemi Tanısı ile 19 Yıl Takip Edilmiş Bir FMF Vakası, 6. Ulusal Vakalar ile Romatoloji Eğitimi Sempozyumu , 2016

 

Şule Ketenci Ertaş, Soner Şenel,  Globus Histerikusu taklit eden bir Ig-g4 ilişkili hastalık vakası, İnflamatuar Hastalıklarda Tedaviye Multidisipliner Yaklaşım, 2021

 

Şule Ketenci Ertaş, Kevser Gök, Emre Yılmaz, Soner Şenel, Sistemik skleroz takibinde malignite tanısı alan 4 vaka sunumu, Romatolojide Hedef, 2017

 

Alper Yıldırım, Şule Ketenci Ertaş, Soner Şenel, Biyolojik ilaç kullanan hastalarda herpes zoster enfeksiyon birlikteliği, 19.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2018

Şule Ketenci Ertaş, Alper Yıldırım, Özlem Şen, A.Soner Şenel, Large granüler lenfositik lösemi ve bağ doku hastalığı birlikteliği: Olgu sunumu, 19.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2018

 

Soner Şenel, Emre Yılmaz, Alper Yıldırım, Şule Ketenci Ertaş, Kemal Erol, ,Cevat Yazıcı, Skleroderma hastalarının nutrisyonel durumunun değerlendirilmesi, 19.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2018

 

Gizem Cengiz, Kevser Gök, Kemal Erol, Şule Ketenci Ertaş, Saliha Sunkak, Alper Yıldırım, Soner Şenel, Jüvenil başlangıçlı bir sistemik skleroderma olgusu, 18.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2017

Şule Ketenci Ertaş, et. al. Sklerodermaya bağlı dijital ülser gelişen bir olguda bosentanın etkinliği, 18.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2017

 

Şule Ketenci Ertaş, et al. Dev kavitelerle seyreden bir granülomatöz polianjitis vakası, 17.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2016

Soner Şenel, Kemal Erol, Şule Ketenci Ertaş, Kevser Gök, Ümmügülsüm Yılmaz, Yusuf Özkul, Merkezimizde takip edilmekte olan ailevi Akdeniz ateşi tanılı hastaların demografik ve klinik verileri, 17.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2016

 

Soner Şenel, Kevser Gök, Şule Ketenci Ertaş, Kemal Erol, Kronik böbrek hastalığı olan romatoid artrit ve ankilozan spondilitli hastalarda biyolojik tedavi sonuçları, 17.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2016

Kevser Gök, Kemal Erol, Şule Ketenci Ertaş, et. al.; Kronik böbrek hastalığı olan ankilozan spondilit ve romatoid artritli hastalarda anti-TNF tedavisi erken sonuçları, 16.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2015

 

Soner Şenel, Kevser Gök, Kemal Erol, Emre Yılmaz, Şule Ketenci Ertaş; Merkezimizde takipli olan sistemik skleroz hastalarının verileri, 16.Ulusal Romatoloji Kongresi, 2015

 

Ragıp Ertaş, Emin Özlü, Yılmaz Ulaş, Kemal Özyurt, Şule Ketenci Ertaş, Atıl Avcı, Salih Levent Çınar, Mustafa Taş. Üçüncü basamak dermatoloji polikliniğine başvuran kadın hastalarda görülen dermatozların retrospektif analizi. 11.Ege Dermatoloji Mayıs 2016.eps-040

 

ULUSAL SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

Ragıp Ertaş, Özcan Örsçelik, Demet Kartal, Ali Doğan, Şule Ketenci Ertaş, Ebru Güler Aydoğdu, Özcan Aşçıoğlu, Murat Borlu, Kardiyovasküler risk ve metabolik sendrom sendrom için bir gösterge; Erken başlangıçlı androgenetik alopesi, 11.Ege Dermatoloji Günleri, 2016 (Sözlü sunum)

 

ULUSLARARASI POSTER BİLDİRİLER

Ragıp Ertaş, Kemal Özyurt, Kemal Erol, Şule Ketenci Ertaş, Huzeyfe Kulu, Mustafa Atasoy. CONFUSING PRESENTATION OF LYME BORRELIOSIS IN THE COURSE OF CHRONIC URTICARIA: COEXISTENCE OR NOT? 4.Indercos 2019

 

Ertas R., Ketenci Ertas S., Turasan A., Avcı A., Colgecen E., Ozyurt K. Psoriasis Development of sensorineural hearing loss during adalimumab therapy in psoriatic arthritis. P1753. 24th EADV Congress 2015, Copenhagen (Denmark) October 7 – 11.

 

Ertas R., Ozyurt K., Avci A., Ketenci Ertas S., Atasoy M. Behçet’s Disease Accompanied with Vitiligo: Case Report 25th EADV CONGRESS 28 September-2 October 2016 Viennia

 

Ertas R, Özlü E, Ulaş Y, Özyurt K, Ertaş SK, Avcı A, Çınar SL, Tas M. Dermatoses in women presenting to a dermatology outpatient clinic of a tertiary health care center: a life time retrospective analyse , 25th EADV

 

Ragıp Ertaş, Şule Ketenci Ertaş, Kemal Özyurt, Mustafa Atasoy. A VERY RARE COINCIDENCE OF ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA AND SEVERE CHRONIC SPONTANEOUS URTICARIA: IF IT IS HARD TO MANAGE, ENLARGE YOUR PERSPECTIVE. 4.Indercos 2019

 

ULUSLARARASI SÖZLÜ BİLDİRİLER

 

Kevser Gök, Sule Ketenci Ertaş, Kemal Erol, Alper Yıldırım, Soner Şenel. Single Centered biologic treatment experience in patients chronic kidney disease and Rheumatoid Arthiritis or Anklosing Spondylitis. MIRCIM 2017 & TIHUD-TIP Joint Meeting, 11-14 May, POLAND

 

Gizem Cengiz, Sule Ketenci Ertaş, Kevser Gök, Kemal Erol, Alper Yıldırım, Soner Şenel. Case Report: A Granulomatosis with Polyangitis Case with Giant Cavited Lung Nodules. MIRCIM 2017 & TIHUD-TIP Joint Meeting, 11-14 May, POLAND

eular-sertifika_optimized.jpeg
bottom of page